direction-1014026_1280

Jedno zdarzenie, a wiele gałęzi prawa

dokumentacja-medyczna

Jakie konsekwencje prawne pociąga ubezwłasnowolnienie?

document-428338_1280

Ważność umów zawartych przez osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych

pen-631321_1280

Zakres zdolność do czynności prawnych osób fizycznych